Declaration in Dutch

Verklaring over Demilitarisatie en Jeugd

“De wereld is overbewapend en vrede ondergefinancierd” [1] . Volgens SIPRI [3] bedroegen de globale militaire uitgaven in 2015 bijna 1.7 biljoen dollar, waarvan de NAVO voor meer dan de helft verantwoordelijk was.[4] Het komende jaar zal de Verenigde Staten biljoenen dollars uitgeven aan de zogezegde modernisatie van hun nucleaire wapens. Het leger eist steeds meer middelen op in de naam van vrede, veiligheid en vrijheid; hoewel daar geen militaire oplossingen voor bestaan. Integendeel, militaire acties schaden inspanningen voor vrede. Deze middelen zouden gebruikt moeten worden om mensen in een degelijke levensstandaard te voorzien en om jongeren educatie en een leefbare toekomst te bieden.

De wereld waar we in leven is op verschillende gebieden onrechtvaardig en onmenselijk, vooral naar jongeren toe. Ons sociaal model is gebaseerd op ongelimiteerde economische groei, de uitputting natuurlijke grondstoffen, de predominantie van kapitaal, verouderde machtstructuren, patriarchie, competitie, geweld, confrontatie, conflict en oorlog. Kapitalisme en militarisme sterken elkaar aan, terwijl ze de funderingen van het leven verwoesten. Dit heeft een significante lange termijn impact op jongeren, op onze levens en op onze toekomst. We moeten onze sociale structuren en activiteiten transformeren om tot een duurzame en vredevolle wereld te komen.

Jongeren zijn een militaire doelgroep in zowel scholen, universiteiten, religieuze sferen als in andere sociale omgevingen. Militaire dienstplicht bestaat nog steeds in talrijke landen en verspreidt gewelddadige en patriarchale waarden. Militarisatie leidt tot radicalisatie en ongelijke machtstructuren binnen de samenleving. Wij willen het militaire complex, dat een globale cultuur van geweld en ongelijkheid op alle gebieden bestendigt, afschaffen. Jongeren zouden zich moeten socialiseren en ontwikkelen volgens waarden gebaseerd op mensenrechten, gendergelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit tussen mensen.

Wij, de deelnemers van de IPB jongerenbijeenkomst, streven actief naar vrede en een rechtvaardige toekomst. Wij geloven dat rechtvaardigheid en vrede enkel mogelijk zijn na het afschaffen van het militarisme en het kapitalistisch systeem waarin we leven. Wij moeten beiden overkomen en nieuwe systemen ontwikkelen die gebaseerd zijn op vrede, mensenrechten, gendergelijkheid, samenwerking en duurzame ontwikkeling. Daarom vragen wij een complete demilitarisatie en transformatieve stappen richting een menselijkere samenleving. Wij pleiten voor de bevordering van een cultuur van vrede via formele en informele vredeseducatie. Een educatie die interculturele kennis, gedeelde ervaringen en gendergelijkheid promoot. Wij pleiten voor organisaties, structuren en activiteiten die dat soort training voor jongeren implementeren. Wij pleiten voor de actieve inclusie en participatie van jongeren in het proces van de creatie van een duurzame toekomst. We zullen onze internationale samenwerking, solidariteit en acties doen toenemen en meer discussiëren over thema’s rond oorlog, vrede en de transformatie van onze samenleving.

Vandaag creëren we een jongerennetwerk onder de koepel van het International Peace Bureau, dat vraagt om een globale conferentie over jeugd, demilitarisatie en transformatie in 2018. “Zij die houden van vrede, moeten leren zich zo effectief te organiseren als zij die houden van oorlog.”1; een globale conferentie is de volgende grote stap richting het bereiken van ons objectief, een getransformeerde samenleving. Wij zullen een open en participatief proces begeleiden. Wij doen beroep op alle actoren, individuen, groepen en organisaties om ons te vervoegen en te participeren aan het IPB jongerennetwerk.

Meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit jongeren en wij geloven oprecht in vrede, non-violence en gelijkheid. Wij zullen praktische methoden vinden om gezonde, functionerende en duurzame samenlevingen op te bouwen die vrede, co-existentie en gelijkheid wereldwijd promoten. Vandaag creëren we een jongerennetwerk onder de koepel van het International Peace Bureau, dat vraagt om een globale conferentie over jeugd, demilitarisatie en transformatie in 2018. “Zij die houden van vrede, moeten leren zich zo effectief te organiseren als zij die houden van oorlog.” [2] ; een globale conferentie is de volgende grote stap richting het bereiken van ons objectief, een getransformeerde samenleving. Wij zullen een open en participatief proces begeleiden. Wij doen beroep op alle actoren, individuen, groepen en organisaties om ons te vervoegen en te participeren aan het IPB jongerennetwerk.

Meer dan de helft van de wereldpopulatie bestaat uit jongeren en wij geloven oprecht in vrede, non-violence en gelijkheid. Wij zullen praktische methoden vinden om gezonde, functionerende en duurzame samenlevingen op te bouwen die vrede, co-existentie en gelijkheid wereldwijd promoten.

Er is een toekomst zonder oorlogen, kogels en wapens.
Een toekomst met solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijkheid.

Berlin, 2 Oktober 2016

Nota: De verklaring reflecteert discussies uit verschillende open telefonische vergaderingen en uit het weekend van het IPB World Congress “Disarm! For a Climate of Peace – Creating an Action Agenda”. Het document is niet allesomvattend, maar eerder een startpunt voor verdere discussies binnen en buiten de inhoudelijke lijnen van de verklaring.

1.
Ban Ki-Moon. 2009. Opening Speech.
2.
Dr. Martin Luther King, speech op een manifestatie tegen de oorlog in Vietnam, Chicago, 25.03.1967. http://www.jofreeman.com/photos/KingAtChicago.html
3.
SIPRI Yearbook 2015. SIPRI Yearbook 2015 | SIPRI. Retrieved November 8, 2016 from https://www.sipri.org/yearbook/2015
4.
De militaire uitgaven van de NAVO bereikten 900 miljard dollar in 2015. http://nato.int.

Comments are closed.